Entrevista Dr. Orozco: "L'objectiu de la biologia computacional a llarg termini és convertir-nos en avatars 'in silico', models previsibles"

El doctor Modesto Orozco, qui lidera el grup de modelització molecular i bioinformàtica de l'IRB, explica de manera magistral què significa la biologia computacional i quins són els objectius a mitjà i llarg termini. En síntesi, es tracta d'obtenir informació genòmica de tota la població, convertint-nos en "avatars 'in silico'", en models sobre els quals els metges podran predir què ens passarà.En definitiva, moure la biologia cap al terreny de l'enginyeria.

https://www.laxarxa.com/noticia/dr-orozco-l-objectiu-de-la-biologia-computacional-a-llarg-termini-es-convertir-nos-en-avatars-in-silico-models-previsibles